ser es ésser

servei, acció de ser virtud

ser veí, ésser a prop

servent, moviment natural lleuger

servici, passió i pecat

servil, és clau

ser bell, bo i veritable

ser vell, haver servit molt de temps ja

cervell, on seu la ment i la realitat de ser